[dimarts, 8 de novembre de 2022]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 (ANNEX 4) COFINANÇAMENT FONS FEADER 

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’un ajut per a les actuacions incloses dins de l’Annex 4: Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles ecosistèmics (Exp. LL40516121) per import de 22.340,00 € en el  marc de la Resolució la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió de boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (DOGC núm. 8428, de 8 de juny de 2021).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Aclarida de millora (20.55ha) de la forest de Camporan (CUP L-249). S'han executat d'acord amb la modificació de 8.47ha presentada per aquesta corporació local en data 29 de juliol de 2022 i aprovada. S'han extret els arbres de menor diàmetre, bifurcats i de pitjor qualitat, deixant en peu els arbres de millor qualitat i més estables. No s'han pogut executar el total de les hectàrees sol·licitades per manca de temps material i per la manca d'empreses especialitzades amb capacitat per executat les tasques.

Estassada de sotabosc (1.79ha) de la forest de Camporan (CUP L-249). S'han executat d'acord amb la modificació de 0.12ha presentada per aquesta corporació local en data 29 de juliol de 2022 i aprovada.

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DARP (12.733,80 €) i el 43% ha estat finançat pel fons FEDER (9.606,20 €).


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat