[dimecres, 16 de novembre de 2022]

AJUTS PLA DINAMITZACIÓ LOCAL 2019 DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

L'Ajuntament del Pont de Suert ha rebut de la Diputació de Lleida una subvenció per import de 69.095,36 € per al finançament del projecte ”Urbanització de la vorera est de la crta. N-230 al Pont de Suert dins del Pla de Dinamització Local 2019. Aquesta línia de subvencions té per objecte afavorir les inversions al món local i impulsar l’economia productiva i comercial del territori.

L’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació dels serveis de competència municipal a que fan referencia els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya i preferentment, els que l’article 67 considera com de caràcter mínim.


https://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio-2/qui-som-i-que-fem/serveis-i-departaments/serveis-al-mon-local/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/subvencions-i-ajuts-2019-2016/pla-de-dinamitzacio-local-anualitat-2019/


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat