Actes dels plens

En aquesta secció podràs trobar les Actes dels Plens de l'Ajuntament i descarregar-les en format PDF.

De conformitat amb les previsions de l'art. 206 del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, cal fer constar que el redactat del text d'aquests acords no és definitiu fins que no s'aprovi l'acta per part del plenari de la Corporació.

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat